Opening Pieërkes museum Heemkundevereniging Rooj

Zoals ieder jaar is ons Heemkunde museum Pieërkes gedurende de zomer iedere 1e zaterdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur open voor belangstellenden. Dit jaar echter zal voor de eerste keer geopend worden op Zondag 14 April as, vanaf 13.00 uur .
Dit valt dan samen met de natuurhistorische wandeling bij de Sjans, zoals al in de activiteitenkalender is aangegeven. Zo is er naast natuur ook een portie cultuur te bekijken.
Sins kort is de HKV namelijk in het bezit gekomen van een ‘Zwongmeule’ ( Ned:zwingelmolen). Dit is een apparaat dat vroeger werd gebruikt bij de verwerking van vlas tot linnen.

Als het vlas was ‘geroot’, dan moest men de vlasvezels scheiden van het houtachtige bestanddelen van de vlasplant. Op de eenvoudig manier gebeurde dat door met een houten spaan ( ‘vlasbred’) op de vlasstengels te blijven slaan. Zodoende kwamen de vlasvezels enigszins vrij.
Dit proces kon flink worden versneld met een ‘zwongmeule’. In plaats van een houten spaan, werden nu alle spanen van het molenrad gebruikt om de vezels los te slaan. Men hoefde dus alleen het rad te laten draaien door met de voet op een balk te duwen, en het bosje van vlas door de opening te sturen, en daardoor in contact te laten komen met alle spanen van het rad.
Deze aanwinst past dan ook perfect is onze ruime collectie mbt de  vlasverwerking, zoals die vroeger in Stramproy plaats vond.
Het bijzondere is dat deze zwongmeule als laatste gebruikt werd door ‘Klötjes Sjang‘ (Aengevaeren), zo ongeveer 100 jaar geleden. In die tijd werd het vlas geroot in het Vosseven, hetgeen overigens niet bevorderlijk was voor de visstand. Daarna waren er nog veel handelingen nodig om uiteindelijk tot linnen te komen.
Op de 14 April is dit stukje stukje Roojer geschiedenis voor het eerst te zien bij Pieërkes.