Presentatie: 600 jaar laken- en linnennijverheid in Stramproy

Tegenwoordig herinneren alleen de straatnamen Vlasakker, Spinstraat en Weverstraat aan deze Roojer geschiedenis maar eeuwenlang was het weven van laken de enige grootschalige economische activiteit die Rooj kende.

Een organisatie van thuiswevers en thuisspinsters produceerden in Rooj een kwaliteitslaken voor de handel. Herders en duizenden schapen die voor de wol moesten zorgen bepaalden het heidelandschap in onze omgeving. Bijna de hele Roojer gemeenschap was hier op een of andere manier bij betrokken.

Geen beddenlakens, maar: “van hetzelfde laken een pak” laken.  Een verfijnd wollen geweven en vervilt product; zeg maar het kwaliteits-fleece van de middeleeuwen. Dit werd in een groot gebied verhandeld.

Frans Hals’ portret van een Weerter Lakenhandelaar Willem van Heythuijsen uit 1634.

Op 9 mei zal Harry Seevens diep op dit onderwerp ingaan.
Aanleiding is de restauratie van het weefgetouw van de laatste wever van Stramproy: Ties de Wever.

Ties de Wever, de laatste wever van Stramproy

Daarnaast zal vanaf zaterdag 13 mei in het Molenmagazijn van de St. Jansmolen een tentoonstelling plaatsvinden over dit onderwerp met daarbij een hoofdrol voor het gerestaureerde weefgetouw van Ties de Wever met  daarnaast tal van gereedschappen voor het bewerken van wol en vlas en voor het weven. De tentoonstelling is geopend op 13, 14, 20 en 21 mei

De presentatie van de documentaire/lezing door Harry Seevens:
Dinsdag 9 mei 2023 om 19:30 in de Zaal in Stramproy
Entree is gratis.

Dju….waat sjoeën!: een groot Stramproyer verhalenboek

Binnenkort kunt u intekenen voor een verhalenboek met 365 Stramproyer verhalen. Dit boek zal op 5 november verschijnen.

ER STAAT IN STRAMPROY IETS MOOIS TE GEBEUREN!?
Al vanaf zijn jonge jaren had onze dorpsgenoot Leo Janissen als hobby om met allerlei mensen uit Stramproy zelf maar ook uit de regio in gesprek te gaan. Vooral benieuwd naar hun verhalen. Verhalen over zaken die men zelf mee had gemaakt. Maar zeker ook over gebeurtenissen die mensen weer van hun eigen opa, oma of van anderen gehoord hadden. Zo verzamelde Leo door de jaren heen een grote schat aan allerlei mooie vertelsels: verhalen die gemeen hadden dat ze doorgaans allemaal over Stramproy, ons dorp, gaan.

Enige tijd geleden nam Leo het besluit deze verhalen voor iedereen toegankelijk te maken middels de uitgave van een boek. En…….zo gaf hij aan… de volledige opbrengst van dit boek moest naar een goed doel gaan. In dit geval, vanwege persoonlijke ervaringen, naar Limburgs kankeronderzoek.
Voor dit alles werd een kleine, maar slagvaardige werkgroep in het leven geroepen. Men vond – zeer tot genoegen en met dank – Heemkunde Stramproy bereid voor de meer formele zaken te zorgen.
Al snel werd voor dit in het Nederlands geschreven boek een passende naam gevonden: ‘Dju……waat sjoeën!’. Emiel Beunen uit Tungelroy staat garant voor de vormgeving van het boek, rijkelijk versierd met vele mooie en soms zelfs unieke foto’s. Net als Leo doet hij dit ook belangeloos. Met recht kan men zijn inzet een monnikenwerk noemen.

Het boek is verder in luxe vorm gegoten en het zal op zaterdagmorgen 5 november formeel in de Roojer bieb gepresenteerd worden.
De komende tijd informeren we u nader over allerlei aspecten van het boek. In dit verband verwijzen we graag naar het met ons afgenomen interview dat, als alles volgens planning verloopt, deze week in Via Weert (bijlage van De Limburger) verschijnt.
Daarin lees je ook hoe men al digitaal kan intekenen voor dit boek. Bij voorintekening kost het boek € 22,50 en daarna is het voor € 24,95 te koop bij de Benelux.
Over enkele weken worden er ook flyers verspreid. Hiermee kan men ook schriftelijk voor een boek intekenen.

U kunt het bestelformulier hier downloaden.

Hoe dat unieke boek ook alweer heette? ‘Dju….waat sjoeën!’

Boek: De Arbeitseinsatz ontvlucht

Twee Limburgse Jongens 1941

Jo Brunenberg dook in zijn familiegeschiedenis op zoek naar het verhaal van zijn vader Lei die in 1941, aan het begin van de tweede wereldoorlog naar Duitsland moest voor de Arbeitseinsatz. Daar is hij een aantal maanden later  samen met Sjraar Brauer uit Belfeld gevlucht waarna hij in Stramproy een tijdlang is ondergedoken.

Samen met Jan Brauer, historicus en zoon van de medevluchter heeft Jo deze reis gereconstrueerd en opnieuw afgelegd. Dit heeft geresulteerd in een bijzonder boek met bijzondere foto’s dat begin augustus beschikbaar komt en tot 25 juli bij Jo besteld kan worden.

Zie hieronder het bericht van Jo Brunenberg.

“Boek: De Arbeitseinsatz ontvlucht” verder lezen

Boek over migranten uit Stramproy

Bij de woorden migranten en Stramproy zal menigeen aan de aan de huidige arbeidsmigranten denken en de bijbehorende huisvestingsproblematiek. We staan er meestal niet bij stil dat ook eeuwenlang mensen uit Stramproy hun geluk elders zochten. Veel van deze migranten namen daarbij Stramproy mee in hun naam. Of de mensen in hun nieuwe omgeving deden dat. Een enkeling maakte daarbij een indrukwekkende carrière: Terwijl hier in 1389 de verdedigingswerken “de graven van Bocholt” aangelegd werden was Gadert van Stramprade al jarenlang muntmeester in Gelre. Hij was het die de Strampraidse gulden sloeg, die afgezien van de naam weinig met Stramproy te maken had.

Ar Stramrood is een afstammeling van een van deze migranten en werkt aan een boek over deze migranten uit Stramproy in de periode 1300-1800. Onderstaande mail van Ar willen we graag onder de aandacht brengen.

“Boek over migranten uit Stramproy” verder lezen

Overdracht collectelijst cadeau geboorte prinses Juliana

De geboorte van prinses Juliana was 110 jaar geleden een belangrijke gebeurtenis voor de Nederlandse monarchie. De blijdschap was groot dat er eindelijk een troonopvolgster was.

Collecte in Stramproy

In onze provincie werd in januari 1909 een collecte georganiseerd voor een provinciaal huldeblijk, een cadeau dus. In Stramproy werd dit per roth georganiseerd. Stramproy bestond vroeger uit een 5-tal buurtschappen of rotten. Aan het hoofd van elk roth stond een rothmeester die een aantal bestuurlijke taken vervulde. Van het Torenroth is onderstaande collectelijst bewaard gebleven. Gemeenteontvanger J.M. Stevens bewaarde deze lijst in zijn persoonlijk archief.

“Overdracht collectelijst cadeau geboorte prinses Juliana” verder lezen