CopyRights

We hebben ons best gedaan om de rechthebbenden te achterhalen van al het materiaal dat op deze site wordt getoond.  Door de herkomst ervan, veelal uit samengestelde collecties die als geheel ter beschikking zijn gesteld, is het vaak moeilijk, zo niet onmogelijk, om achteraf de originele makers ervan te achterhalen. In die zin zijn het vaak auteursrechtelijk “verweesde werken” waar wetsontwerp 33.892 (Stb. 2014, 388) op van toepassing is.

Als u de maker bent van een van de foto’s, films of ander materiaal verzoeken wij u contact met ons op te nemen.  U kunt ons dan ongetwijfeld veel meer vertellen dan hetgeen op de foto of film te zien is. Wij zijn altijd zeer geïnteresseerd in de verhalen die hierachter schuilgaan.

Stichting plaatselijk comité voor Heemkunde Stramproy