Vrijheidspad Bree- Weert v.v.

Dit is een langere tocht, die je kunt starten op het Vrijthof in Bree, maar ook op de Markt in Weert.

Via een zoektocht van 23 kom kom je bij het veilige eindpunt.

Het Vrijheidspad is ook te lopen in drie etappes, die in beide richtingen gevolgd kunnen worden.

WEERTER ETAPPE: van de Markt in Weert tot het Linjer Brökske over de Tungelroysche Beek (7,8 km)

ETAPPE STRAMPROY- ABEEK: van het Linjer Brökske tot de Voorste Luysmolen (9 km).

Belgische ETAPPE: van de Voorste Luysmolen tot het Vrijthof in Bree (6,5 km)

Op sommige plaatsen kun je grote grazers tegenkomen. Blijf op afstand

Deze geheime looproute is natuurlijk niet bewegwijzerd. Op de kaart is de situatie weergegeven zoals die was in de jaren veertig van de vorige eeuw!

Zoek zelf een veilige route, gebruikmakend van op de kaart aangegeven straatnamen, markante gebouwen en vooral eigen inzicht.

Let op: sommige markante gebouwen kunnen zijn gewijzigd of zelfs verdwenen!

Durf van het pad af te wijken, maat twijfel niet te lang op de Zevensprong! Niet voor niets stond dit grensgebied rond het  Stramprooierbroek bekend vanwege smokkelaars en stropers!

de wandelkaart is hier te zien