2010 Veldnamen omgeving Stramproy

Sinds 2010 verzamelt de topografiegroep van de Heemkundekring Stramproy toponiemen van Stramproy en omgeving.
Door het samenbrengen van agrariërs op leeftijd in kleine groepjes rondom bovenstaande kaart van Stramproy werden perceels- en gebiedsnamen genoteerd.

De gebruikte ondergrondkaart is beschikbaar gesteld door G. Creemers en was een voorstudie van een vrijwillige ruilverkaveling uit de jaren 50.

MIN11105D02,
MIN11105D02,

 

 

 

 

 

De verzamelde informatie is vervolgens aan de hand van de ingetekende kaart omgezet in onderstaande digitale kaart.

Aan de hand van deze informatie zijn door ARK veldpoorten geplaatst met namen van de betreffende gebieden of percelen.

 

Voor grote kaart in nieuwe tab, klik op kader rechts.