132 jaar de Waal in Stramproy

Op 30 april 2022 kwamen bijna 90 kleinkinderen en achterkleinkinderen van  Bert Aendekerk (Waale Bert)( 1854-1930)  en zijn vrouw Cathrien Royens (1863-1948) het door corona uitgestelde jubileum vieren.

Stamhouders Aendekerk

In 1890 bouwden Cathrien en Bert hun winkel/boerderij aan de Dorpstraat (nu Julianastraat).

De boerderij werd later discotheek en restaurant de Taphoeve. Op de locatie van de boerderij en boomgaard is nu een nieuwbouwplan gerealiseerd aan de Wa(a)lestr(ao)aat.
“132 jaar de Waal in Stramproy” verder lezen

Hoogtekaarten uit 2021 in 2D en 3D online

Afgelopen februari werd in Stramproy al weer de 4e generatie LiDar hoogtekaarten opgemeten.

Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D-hoogteinformatie verzameld door over het Roojer land te vliegen. Zodoende is van elke vierkante meter in Stramproy tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook is informatie beschikbaar over bouwwerken en begroeiing.

Deze hoogtedata is zowel in 2D als 3D te bekijken. Zo is b.v. hieronder in het midden van de kaart het reliëf van de Grone Schans goed te herkennen.

“Hoogtekaarten uit 2021 in 2D en 3D online” verder lezen

Waar lag de “Volmeulen” in ’t Broek?

Vóór de huidige broekmolen stond er in die buurt ergens een volmolen of slagmolen. Deze werd door het lakenambacht gebruikt om het wollen weefsel te vervilten tot laken. Zeg maar het kwaliteits-fleece van de late middeleeuwen en de eeuwen erna.

Al bladerend door het boek “De Archieven van het Kapittel der Hoogadelijke Rijksabdij Thorn”uit 1889 van Archivaris Josef Habets viel mijn oog op de tekst van 4 december 1476 waar het recht op deze volmeulen beschreven werd.

De Abdis geeft in leen uit: den stroem van den Eertweege tottet Corffweege alle tot den nieuwen dyck…  om er een volmolen of slagmolen op te plaatsen tegen betaling van 2 malder rogge. Zoals gebruikelijk te betalen voor 30 november,  St. Andreasdag.

Maar waar lag deze volmolen eigenlijk?

“Waar lag de “Volmeulen” in ’t Broek?” verder lezen

Luchtfoto Stramproy 1969

Velen zullen onderstaande luchtfoto herkennen. Hij hing in de jaren 70 en 80 in de hal van gemeenschapshuis de Zaal.  Voor veel mensen een  luchtfoto die men grondig heeft bestudeerd en bediscussieerd, getuige de vele “aanwijssporen”. Een “Hier bent u” pijl was volstrekt overbodig; de witte vlek bij de zaal maakte dat overduidelijk.  Onlangs gaf beheerder Thijs aan dat de foto nog steeds in de kelder van de zaal ligt opgeslagen.

Originele KLM Aerocarto luchtfoto uit 1969 uit de Zaal

Na een kort onderzoekje komen we tot de conclusie dat deze luchtfoto rond mei-juni 1969 laat in de middag gemaakt moet zijn. Nu 50 jaar geleden dus. Tijd om de originele foto (zonder krassen) nog een keer in detail te gaan bestuderen.

“Luchtfoto Stramproy 1969” verder lezen

Grote belangstelling erfgoedwandeling Stramproyerbroek

De hand van de mens in het Stramproyerbroek met de Abeek, Broekmolen en de Luysen. Dat was op zondag 26 mei een van de hoofdthema´s van de laatste Grensgevallen-wandeling van de Dorpsraad Stramproy. Meer dan zestig belangstellenden uit de hele regio lieten zich over lang vergeten smokkelpaadjes door het veelal onbekende Neerbroek naar de Boombrug en de Grave leiden. Voor vroege vogels die graag buiten zijn, de sfeer, rust en ruimte op waarde weten te schatten een uitgelezen kans om een glimp op te vangen van de schoonheid en afwisseling van dit moerassig grensgeval. “Grote belangstelling erfgoedwandeling Stramproyerbroek” verder lezen

Enorme belangstelling voor erfgoedtocht Stramproy

Bron van Nieuwsgierigheid : Grensgevallen Stramproy

De belangstelling voor de erfgoedtochten in Stramproy langs lang vergeten grensgevallen blijft onverminderd groot. Afgelopen zondagmiddag gingen meer dan 120 wandelaars met gidsen op pad naar diverse, veelal onbekende plekken. Naar het Meuledaal, de Vleet en de voormalige galgenberg,, de Reynkesschans en het Blokven waar de wevers in het verleden het vlas te rotten legden.

“Enorme belangstelling voor erfgoedtocht Stramproy” verder lezen

Kinderen ojbs de Duizendpoot planten duizend krokussen op traject Dodendraad

Op donderdag 25 oktober plantte 32 kinderen van groep 7/8 van ojbs de Duizendpoot witte krokussen om het traject van de Doodendraad uit de eerste Wereldoorlog te markeren. De dag begon met een bijeenkomst bij de reconstructie van de Dodendraad bij Kempkes, in de buurt van de Uffelse Molen, samen met kinderen van de basisschool uit Neeritter.

 

Daarna werden bij Hense Koeëb in de speeltuin krokussen geplant en vervolgens langs het Dekkersstraatje en langs de Helmuskesweg, samen met de leerkracht, ouders en leden van de Heemkundevereniging Stramproy.

 

 

 

 

 

 

 

En nu maar wachten tot de krokusvakantie!

Geslaagd grensspektakel bij evenement aan de Bocholter graven

We kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagd Grensgevallen evenement bij de Bocholter graven. Ook het grensspektakel over 6 eeuwen geschiedenis viel goed in de smaak bij het publiek.
Deze opvoering werd samengesteld, georganiseerd en gespeeld door leden van onze heemkundevereniging met hulp van met een aantal gastgroepen en gastacteurs.

Vooral de ontvoering van de abdis in 1441 met de stoet met paard en wagens met buit maakte veel indruk. Schutters van St. Laurentius Bocholt speelde voor Loonse soldaten.

Foto: Thieu Niellissen


Groepsfoto met een deel van de acteurs rondom de “vlaeyen en miekken” die de Franse soldaten aan de “bangenetten staeken en langs de peerden hingen”.  De schutters van St. Antonius Stramproy speelde voor Franse huzaren die op Rooj kermis zondag 14 september 1794 Rooj binnenvielen.
Foto: Thieu Niellissen

 

Paul Smeets heeft het hele evenement op een zeer sfeervolle manier in beeld gebracht: klik op de foto voor de hele fotoserie van Paul Smeets.

Bocholter graven 30/09/18

Burgemeester Heijmans spendeerde er nog een tweet aan.

Ontvoering Abdis van Thorn in 1441

Het is 5 oktober 1441:  Na veelvuldige grensincidenten over het halen van turf, vlikken, hout en gras op de gemeenschappelijke heide en moerassen tussen Bocholt, Beek, Bree en Tongerloo enerzijds en Stramproy, Neeritter en Kessenich anderzijds escaleert het conflict volledig.  De bewoners van het graafschap Loon vallen, volgens kroniekschrijver Jean van Stavelot met 16.000 man, het land van Thorn binnen. De huizen worden overweldigd, het vee gedood, inwoners gevangen genomen. Zestien wagens met buit geladen werden weggevoerd; De Thorner abdis Mechteld van Horne, nota bene de zus van Willem VII van Horne die Weert in 1414 marktrechten gaf, zag zich gedwongen haar vrijheid terug te kopen voor de som van fl. 5000. Grote politieke crisis!

Deze en andere verhalen worden uitgebeeld in een historisch stripverhaal op zondagmiddag 30 september bij de Napoleonsbrug achter het Vosseven.

De middag begint om 13:00 met aandacht voor landweer de Bocholtergraven. Samen speuren naar 500 meter middeleeuwse grensverdediging: Kinderworkshops, demonstraties en begeleide wandelingen, mini-opgravingen met echte archeologen, bodemprofiel maken, op zoek met de metaaldetector, luchtbeelden met de drone etc.

Het historisch stripverhaal begint op zondag 30 september om 15:00.

Heemkunde Stramproy