Hoogtekaart in 3D

Kerkplein Stramproy in 3D

Hoogtekaarten worden tegenwoordig gebaseerd op metingen met een lichtradar of  LIDAR  vanuit een vliegtuig. De meetdata bestaat uit allemaal reflectiepunten van daken, torenhaan, bomen, marktkramen, auto’s, mensen, bestrating of uiteindelijk de grond.

Deze nauwkeurige hoogtekaarten zijn openbaar en worden meestal in 2D  bekeken via  www.ahn.nl of  schermvullend hier.  Je kunt er kiezen voor hoogte-informatie van het maaiveld of van de toppen van de gebouwen en bomen. In 2012 was de ahn3 dataset beschikbaar, in 2019 de AHN3 metingen, en in feb 2021 was de AHN4 dataset klaar zijn. Deze laatste set bevat ook informatie over reflectie-intensiteit.

Deze wolk van reflectiemeetpunten is ook in 3D te bekijken via een aparte website:

2-Dimensionale hoogtekaarten kunnen voor historisch veldonderzoek onderzoek zeer behulpzaam zijn. Natuurlijk kunnen we met deze 3-D kaarten niet terugkijken in de tijd maar het geeft bv wel snel basisafmetingen van bestaande monumenten die vervolgens in 3D met oude foto’s gemodelleerd kunnen worden.  De LIDAR data kan ook gedownload worden voor bijvoorbeeld projecten waarbij stads- of dorpsplattegronden in 3D geprint worden:  Kerkplein Stramproy,  iets voor bij u aan de muur?

Klik voor puntenwolk Kerkplein Stramproy
(stelt zware eisen aan de grafische kaart van uw computer en navigeren vergt enige oefening!)

Het plaatje van de Martinustoren hieronder is van de ahn2 dataset die op dit moment online niet meer gepresenteerd wordt.