1987 Inventarisatie Waardevolle Bomen Stramproy

In 1987 stelde de toenmalige gemeente Stramproy een bomenregister in. De oudste 2 bomen bij “Tuuëmeskes” en “Locht” stamden toen uit c.a. 1637.  De 80-jarige oorlog had toen nog 11 jaar te gaan! Beide bomen waren in 1987 al in slechte staat en zijn allebei inmiddels verdwenen.

Inmiddels is zo’n kwart van al deze bomen verdwenen.

Voor paginagroot, klik op kader rechts.