1943 Ontginning Wijffelterbroek NAD

1943 NEDERLANDSE ARBEIDSDIENST AAN HET WERK
De afdelingen Weert en Tungelroy van de Nederlandsche
Arbeidsdienst ontginnen terrein “Wijffelterbroek” ivm de
agrarische bestemming daarvan. Om de ontginning goed aan te
kunnen pakken moet eerst een weg worden aangelegd. Als deze
weg klaar is wordt hij door de burgemeester van Weert, de
NSB’er J.H.W. Rösener-Manz, officieel geopend.

Kort fragment van het hele filmpje

1942 NEDERLANDSE ARBEIDSDIENST AAN DE ARBEID
Geunïformeerde jonge mannen komen in colonne aangemarcheerd,
schop over de schouder. Bij een stuk braakliggende bosgrond
gaan ze aan het werk met het uitgraven en verwijderen van
boomstronken.

Kort fragment van het hele filmpje