Gedecoreerden Stramproy tot 1998

In het verleden hebben veel personen uit Stramproy, toen Stramproy nog een zelfstandige gemeente was, zich ingezet voor de gemeenschap.

Enkele personen hebben elders bijzondere daden verricht, die zo uitzonderlijk waren, dat daarvoor een zeer hoge onderscheiding werd toegekend.

Voor hun daden zijn  deze mensen geëerd met een orde of tot ereburger benoemd.

Er zijn verschillende orden;.

 • De Militaire Willems-Orde; kortweg MWO, is een Nederlandse militaire onderscheidingen tevens de oudste en hoogste Nederlandse ridderorde. De orde werd op 30 april 1815 ingesteld door koning Willem I en is genoemd naar Willem met de Hoorn, de eerste prins van Oranje.

 

 • Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandsche Leeuw; De Orde werd bij wet van 29 september 1815, n° 47 ingesteld: strekkende ter vereerende onderscheiding van alle Nederlanders die bewijzen geven van beproefde vaderlandsliefde, bijzondere ijver en trouw in het volbrengen hunner burgerpligten of buitengewone bekwaamheid in wetenschappen en kunsten. Deze orde zal in bijzondere gevallen ook aan vreemdelingen kunnen gegeven worden.
 • Commandeur in de Orde van de Nederlandsche Leeuw
 • Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
 • Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw; de Orde van de Nederlandse Leeuw is een van de oudste en hoogste Nederlandse civiele orden en werd op 29 september 1815 door koning Willem I ingesteld.
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau; om in aanmerking te komen voor een benoeming tot Officier in deze orde, spelen bedrijfsmatige en maatschappelijke verdiensten op internationaal niveau een rol.

 

 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau; Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is de 5e graad in deze orde en komt vaker voor dan de hogere graden. Bijvoorbeeld sporters met Olympische successen.

 

 • Gouden eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau
 • Zilveren eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau
 • Bronzen eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau

 

Deze laatste 3 eremedailles zijn vervangen door;

Lid in de Orde van Oranje-Nassau; voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking, die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

 

Enkele voorbeelden van terreinen waarop bijzondere verdiensten voor de samenleving ontwikkeld kunnen worden:

 • multiculturele samenleving (sociale verbanden)
 • milieu en duurzame ontwikkeling
 • sociale vernieuwing
 • behoud/creëren van werkgelegenheid
 • vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg
 • mantelzorg
 • sport
 • buurtactiviteiten en -contacten
 • emancipatie
 • vluchtelingenwerk
 • humanitaire hulpverlening
persoonjaaronderscheiding
Ament, Joannes Josephus Cornelis (Jean) (*21-5-1868 en †19-9-1932)1928Officier in de Orde van Oranje Nassau
Ament, Joannes Josephus Cornelis (Jean) (*21-5-1868 en †19-9-1932)1930Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Ament, Joannes Josephus Cornelis (Jean) (*21-5-1868 en †19-9-1932)1932Commandeur der Orde van Leopold II van België
Stevens, Jan Mathijs (*30-12-1876 en †31-1-1948) 1934eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau
Creemers, pr. Theodorus (*17-4-1864 en †12-6-1948)1938Officier in de Orde van Oranje Nassau
Creemers, Hendricus Leonardus (Driek) (*21-4-1882 en †9-12-1949)1947Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Hoeben, Albert (*13-2-1920 en †20-7-2014)1947Ridder Militaire Willems Orde der vierde klasse
Stevens, Theodorus Hubertus (*1-11-1882 en †25-10-1950)1949Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Vandael, Joannes (Krökke Jêntje) (*7-3-1862 en †13-1-1958)1950eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau
Palmen, Gerardus Leonardus (*3-2-1887 en †28-4-1963)1959eremedaille in brons in de Orde van Oranje-Nassau
Stals, Theodorus Hubertus (*13-4-1890 en †3-3-1986)1959eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau
Aengevaeren, Peter Joannes Hubertus (Sjeng) (*2-9-1886 en †30-7-1961)1960eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau
Jonkers, J. H. (*6-5-1912 en †17-2-1997)1960Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Palmen, Mathijs Hubertus (Mathijs) (*18-10-1893 en †17-1-1977)1960eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau
Teuwen, Peter Jozef (Peer) (*16-08-1895 en †5-2-1975)1961eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau
Aengevaeren, Christianus Franciscus (*20-2-1892 en †18-11-1976)1963eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau
Steultjens, Johannes Antonius Hubertus (*3-11-1899 en †28-10-1980)1964eremedaille in brons in de Orde van Oranje Nassau
Bormans, Hendrika (zr. Cunibertha) (*9-10-1878 en †2-2-1978)1965eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau
Rietjens, Peter Joannes (Peter) (*10-3-1901 en †15-2-1981)1965eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau
Steijvers, Johannes Mathijs (Ties de Wever) (*30-8-1897 en †15-4-1990)1965eremedaille in brons in de Orde van Oranje-Nassau
Stals, Peter Hubertus (Bert) (*26-4-1890 en †27-10-1980)1967eremedaille in brons in de Orde van Oranje Nassau
Pont, Johannes Petrus Cornelis (*8-6-1893 en †24-2-1985), pastor van Stramproy1969eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau
Jacobs, Jan Mathijs (Thieu) (*18-2-1912 en †15-3-1986)1970eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau
Rietjens, J.M. (*14-3-1910 en †5-8-2007)1971eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau
Korten, Peter Martinus (Tinus) (*21-11-1910 en †16-1-1997)1974ereburger van Stramproy
Korten, Peter Martinus (Tinus) (*21-11-1910 en †16-1-1997)1974Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Niellissen, Hendricus Mathijs (*9-9-1910 en †28-10-19941974eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau
Lenaers, Peter Hubertus (*18-8-1910 en †7-4-1991)1975eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau
Davenel, Jeanne Maria Yvonne (*24-10-1912 en †4-10-1993)1978Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Servaes-Beij, Mary (*5-8-1919 en †23-10-1998)1980Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Höppener- Rikken, Maria Johanna Josefine (Maria) (*17-3-1918 en †17-1-2010)1982ereburger van Stramproy
Wuisman- Wilders, A.J. (Aleida) (*28-4-1917 en †24-3-1998)1982ereburger van Stramproy
Wuisman, Jan Hilaire Constant (Jan) (*13-1-1917 en †6-4-2001)1982Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
Kwaspen, Theodorus Leonardus (*1-12-1920 en †11-12-1996)1983eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau
Steultjens, Jozef Johannes Theodoor (*4-5-1921 en †18-8-1998)1983Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Thijssen, Gertrudis Beatrix (*18-11-1914 en †8-5-1996) moeder overste1984eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau
Coenen, Hendricus Antonius (Harrie) (*16-1-1911 en †9-3-1991)1984eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau
Hendrikx, Chiel (*19-7-1920 en †4-6-1992)1984eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau
Keijers, Peter Jacobus Servaas (Veus) (*25-6-1921 en † 30-6-1998)1984eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau
Stevens, J.M. (*9-1-1922 en †5-10-2014)1984Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Vranken, Joseph (*29-8-1913 en †6-10-2014)1984ereburger van Stramproy
Heijmans, Franciscus Adrianus Petrus, (*7-6-1929 en †2-4-1995)1986eremedaille in goud in de Orde van Oranje Nassau
Kuppens, Peter Joannes Mathijs (Jan) (*31-8-1925 en †7-1-2003)1986eremedaille in goud in de Orde van Oranje Nassau
Kuppens, Peter Joannes Mathijs (Jan) (*31-8-1925 en †7-1-2003)1986ereburger van Stramproy
Höppener- Rikken, Maria Johanna Josefine (Maria) (*17-3-1918 en †17-1-2010)1987Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Servaes-Beij, Mary (*5-8-1919 en †23-10-1998)1987ereburger van Stramproy
Kwaspen, Peter Joannes (Pierre) (*29-3-1909 en †10-11-1991)1987eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau
Lempens, J.H.M.M. (*3-7-1926 en †22-2-2006)1987eremedaille in goud in de Orde van Oranje Nassau
Snijders, Peter Jacobus Josephus (Jacques) (*27-7-1931 en †22-12-2004)1988Officier in de Orde van Oranje Nassau
Stals, Gerardus Hubertus (*24-2-1928 en †13-3-1994)1988eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau
Bosmans, J.C.H.1989eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau
Akkeren, Nicolaas Johannes van (*24-2-1932 en †28-9-2017)1990eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau
Janssen, Henricus Laurentius (Gieze Harie) (*7-11-1927 en †4-8-1997)1991eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau
Mertens, A. J. H. M., zr. Elisa (*11-5-1932 en †2-11-2019)1992eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau
Beljaars, Jo1992Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Creemers, P.J.M.1992eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau
Kessels, Petrus Johannes Martinus (*27-6-1935 en †7-7-2009)1993eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau
Kuppens, Jac1993eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau
Briels, Andreas Hubertus (*23-12-1932 en †24-6-2010)1994eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau
Creemers, Johannes Wilhelmus Martinus (Jan) (*7-5-1935 en †20-5-2011)1994Penning van Verdienste van Weert
Henkes, J.I.J.1994Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Kleef-Mastenbroek, E. van (*14-10-1923 en †26-5-2012)1994eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau
Hermus, A.G.M.1995eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau
Lierop, W.J.J.1995eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau
Palmen, Julius Henricus Godefridus (*25-5-1924 en †22-10-1985)1995eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau
Koolen-Peeters, E.M.G.1996Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Kunnen, Johannes Wilhelmus Leonardus (*10-1-1938 en †6-3-2019)1996Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Lenaers, Peter Henricus (Pierre)1996eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau
Dael, Peter Jacobus Josephus van (*22-9-1932 en †17-12-2012)1997lid in de Orde van Oranje-Nassau
Keijers, M.J.1997lid in de Orde van Oranje-Nassau
Verhoeven, Hans (*6-10-1934 en †31-3-2010)1997lid in de Orde van Oranje-Nassau