Hoêsmân

HOÊSMÂN

As moderne echtgenoot spring ich aaf en toe  biê in ‘t hoêshaoje. Ich gaon nao de winkel, stofzuig, dweil astj vandoon is, striêk de was en staon regelmaotig aan ‘t fornuis òm get aetbaars klaor te  braoje. Allein de was, dao waog ich mich neet aan.

Mien vrouw kan die hulp waal waardere, mer noeëts veur 100%. In de gestreke bòks zitj meistal ein valse vaog. En al heb ich nao eige meining degelik gestofzuigdj, Zu vintj altiêd nog waal ein spinnewebke. As ich boeëdsjappe heb gedaon bliekt det ich altiêd waal gét vergaete bin. Òm kort te zeen, Ich doon vrieët zien bèst òm veur hoêsman te speule mer in heur ouge scoor ich hoeëgoet ein klein 6-ke.

De veurige waek heb ich  ins staon te kieke wie zu  de was sorteertj en wie ze vervolges ‘t wasmesjiên bedeentj. Het leek mich neet écht meulik.

Aafgeloupe zaoterdig waas zu mèt heur moder nao de stad òm eine noewe bril aan te sjaffe. Ich zaag de manj vol voele was naeve ‘t wasmesjiên staon en kreeg inins de drang òm toch ins ‘t avontuur aan te gaon.

Ich zocht de witte was bie-ein en woeëj ‘t deurke ope make. Ich trochter hiê en dao ins aan, mer dao kwaam nommenantj gein beweging in. Tot ich puur toevallig op ein oranje knupke doedje en de klep opefloepdje.

De was d’r in proppe en de deur weer toemake waas ein fluitje van eine cent.

Noê ‘t wasprogramma. Meugelikhede zat: speule, veurwas, hoofdwas, poompe, kreukbeveiliging….Ich dreidje de knòp nateurlik nao ‘hoofdwas’. Dan nog de keus in grade tôsse 30 en 95. Ich sjadje det 70 waal genògt most zeen. Vervolges de knòp veur ‘t toeretâl (1000 leek mich waal zat)

Op start gedoedj…en tink leep! Hae maakdje zelfs ein tevreje, snorrendj geluid. ‘t Is eine volautomaat, dus ich hoofdje d’r neet biê te blieve staon.

Net zoeëwie zu det altiêd duit ging ich òngertösse de stofzuiger laote janke en de aerpel sjèlle. Nao ein eurke huuërdje ich de tròmmel  mèt ein rotvaartje roondjdrei-je De centrifu waas aan’t werk, begreep ich. Efkes later waas tink stil. Oetgewasse.

Braaf gruuëts det ‘t mich veur de 1e kieër gelöktj waas òm ein mesjiên was te drei-je, haaldje ich alles oete tròmmel.

‘t Roôk neet hieëlemaol wie ‘t anges altiêd ruûktj, mer alla! Ein keteer later hòng alles netjes oppe draod te druuëge.

Toen zu heivers kwaâm stòng ze d’r echt van te kieke det ich hieëlemaol allein de was haaj gedaon. Ze haaj wáál de opmerking det de was d’r get befroemeldj biê hòng. Mer boete det haaj ich toch ins gooj puntje gescoordj, Dacht ich! In eder gevâl mieër dan ein mager 6-ke! Tot zu vroog: “Welke waspoejer hebse eigelik gebroêktj?”

Eh……….waspoejer?????

 

De Zevendje Hemel

Het is ein völ gebroêkdje oetdrökking: Inne zevendje hemel zeên! Eme dae inne zevendje hemel is heet niks te klage. Hae veultj zich lekker, is blie en en is veur ein puuëske knoer-gelökkig. Ich gun ederein detter dao ins aan maag rûke.

Ich bin ein paar kieër inne 7e hemel gewaestj, mer neet zoeëlang.  Die kieëre kònse oppe vingers van éin handj tèlle! Ein van die spaarzaam momente waas toen ich veur de ieërste kieër miên ieërste maegdje achterop de fiets heivers mocht bringe.

Mer…aster eine zevendje hemel is dan mòtte d’r ouch nog 6 anger zeên. Toch?

“De Zevendje Hemel” verder lezen

Tiêd

“Ich haaj langs wille kome, mer ich heb geine tiêd gadj”.
“As ich tiêd heb maak ich det in orde”.
“Miêne tiêd keumtj nog waal!”
“Tiêd is gêldj”
“Verlore tiêd”
“Jaomer vanne tiêd”
“Wat vluugtj de tiêd!”
“Keumtj tiêd keumtj raod”.

Dao zal neet gauw ein gesprek veurbiê gaon sònger det ’t weurdje tiêd d’r in veurkeumtj. Det wiestj d’r op det tiêd in oos laeve ein belangrieke plaats inneemtj.

“Tiêd” verder lezen

Beek Pieër

Op oos hieël klein boorderieke inne jaore ’50 waas de “vieëstapel” mer minimaal. De kost eigelik neet kalle van eine stapel, mieër van ein “staepelke”. 2 Koekes, ein paar verkskes, wat hinne. En aaf en toe ging eine vètgemèsdje kniên de pot in. Woeë wae mieër dan zat van haje wore katte. Die haje bie os ein good laeve. “Beek Pieër” verder lezen

Luchtfoto Stramproy 1969

Velen zullen onderstaande luchtfoto herkennen. Hij hing in de jaren 70 en 80 in de hal van gemeenschapshuis de Zaal.  Voor veel mensen een  luchtfoto die men grondig heeft bestudeerd en bediscussieerd, getuige de vele “aanwijssporen”. Een “Hier bent u” pijl was volstrekt overbodig; de witte vlek bij de zaal maakte dat overduidelijk.  Onlangs gaf beheerder Thijs aan dat de foto nog steeds in de kelder van de zaal ligt opgeslagen.

Originele KLM Aerocarto luchtfoto uit 1969 uit de Zaal

Na een kort onderzoekje komen we tot de conclusie dat deze luchtfoto rond mei-juni 1969 laat in de middag gemaakt moet zijn. Nu 50 jaar geleden dus. Tijd om de originele foto (zonder krassen) nog een keer in detail te gaan bestuderen.

“Luchtfoto Stramproy 1969” verder lezen

Grote belangstelling erfgoedwandeling Stramproyerbroek

De hand van de mens in het Stramproyerbroek met de Abeek, Broekmolen en de Luysen. Dat was op zondag 26 mei een van de hoofdthema´s van de laatste Grensgevallen-wandeling van de Dorpsraad Stramproy. Meer dan zestig belangstellenden uit de hele regio lieten zich over lang vergeten smokkelpaadjes door het veelal onbekende Neerbroek naar de Boombrug en de Grave leiden. Voor vroege vogels die graag buiten zijn, de sfeer, rust en ruimte op waarde weten te schatten een uitgelezen kans om een glimp op te vangen van de schoonheid en afwisseling van dit moerassig grensgeval. “Grote belangstelling erfgoedwandeling Stramproyerbroek” verder lezen

(Neet) op vakantie

De vakantietiêd is weer aangebroke. Völ minse gaon d’r op oet; wiêt wèg, kort bie hoês, ein paar daag of ein paar waeke. Meistal aafhankelik van watter inne portemonnee zitj. De vraog: “Woeë gaotj gae op vakantie?” weurtj in dees periode dèk gestèldj. Dao zeen völ minse die neet op vakantie gaon, mer die dao lever neet veur oetkome. Sterker nog, die zich in alle bochte vringe òm mer neet te hove zègge det ze gewoeën thoês bliêve.
“Wae gaon nao Rundhausen” is al ein klassieke smoes. Mer dao zeen d’r nog mieër. In hetzelfdje sträötje ligge: Wae gaon nao “Balkonië”, nao “Costa Balkonia”, of “Playa Balconia”. In plaats van ’t balkon kinse ouch de hoôf d’r biê betrèkke: “Meingarten”, “Tuinesië”, “Costa de Jardin”, en “Gardenia”. Minse die mèt ein staole gezicht zègge det ze ein gegarandeerdj rèngelvriêje vakantie doorbringe in “Saint Souterrain” of “Costa de Grenier” bliêve respectievelik inne Kelder of oppe Zaolder. Thoês dus!

“(Neet) op vakantie” verder lezen

Overdracht collectelijst cadeau geboorte prinses Juliana

De geboorte van prinses Juliana was 110 jaar geleden een belangrijke gebeurtenis voor de Nederlandse monarchie. De blijdschap was groot dat er eindelijk een troonopvolgster was.

Collecte in Stramproy

In onze provincie werd in januari 1909 een collecte georganiseerd voor een provinciaal huldeblijk, een cadeau dus. In Stramproy werd dit per roth georganiseerd. Stramproy bestond vroeger uit een 5-tal buurtschappen of rotten. Aan het hoofd van elk roth stond een rothmeester die een aantal bestuurlijke taken vervulde. Van het Torenroth is onderstaande collectelijst bewaard gebleven. Gemeenteontvanger J.M. Stevens bewaarde deze lijst in zijn persoonlijk archief.

“Overdracht collectelijst cadeau geboorte prinses Juliana” verder lezen

50 jaar Heemkundecomité Stramproy

50 jaar geleden vond op 21 april 1969 de oprichtingsvergadering plaats van  comité voor Heemkunde Stramproy.  Naast algemene doelstellingen ging de aandacht  tijdens die eerste vergadering vooral uit naar de opening van de in restauratie zijnde St. Jansmolen die uiteindelijk op Kermiszaterdag later dat jaar feestelijk geopend zou worden. Ook zou die molen terugkomen in het allereerste logo.

“50 jaar Heemkundecomité Stramproy” verder lezen

Enorme belangstelling voor erfgoedtocht Stramproy

Bron van Nieuwsgierigheid : Grensgevallen Stramproy

De belangstelling voor de erfgoedtochten in Stramproy langs lang vergeten grensgevallen blijft onverminderd groot. Afgelopen zondagmiddag gingen meer dan 120 wandelaars met gidsen op pad naar diverse, veelal onbekende plekken. Naar het Meuledaal, de Vleet en de voormalige galgenberg,, de Reynkesschans en het Blokven waar de wevers in het verleden het vlas te rotten legden.

“Enorme belangstelling voor erfgoedtocht Stramproy” verder lezen