132 jaar de Waal in Stramproy

Op 30 april 2022 kwamen bijna 90 kleinkinderen en achterkleinkinderen van  Bert Aendekerk (Waale Bert)( 1854-1930)  en zijn vrouw Cathrien Royens (1863-1948) het door corona uitgestelde jubileum vieren.

Stamhouders Aendekerk

In 1890 bouwden Cathrien en Bert hun winkel/boerderij aan de Dorpstraat (nu Julianastraat).

De boerderij werd later discotheek en restaurant de Taphoeve. Op de locatie van de boerderij en boomgaard is nu een nieuwbouwplan gerealiseerd aan de Wa(a)lestr(ao)aat.

Omdat er bij “die van de Waal” altijd discussie is over de schrijfwijze van de straat is  voor één dag de in onze ogen juiste schrijfwijze onthuld door John van Mia van Waale Sjang, de enige nakomeling die op de Waalestraot woont.

Tijdelijk aangepaste straatnaam

De familie maakte een fiets- en huifkartocht langs de boerderijen, landerijen en ontginningen van het ondernemers echtpaar en hun nakomelingen. Van de wetenswaardigheden van deze tocht is ook een erfgoedkaart gemaakt: https://www.heemkundestramproy.nl/kaarten/erfgoedtochten/

WandelingDeWaalv2

Op de erfgoedkaart staat o.a. informatie over de boerderijen, de ontginningen, de winkel en  de afkomst van de namen de  Waal en Waalekuukes.

We wensen u veel plezier bij het lezen van deze informatie, de Waalen hebben een gezellige, zonnige en informatieve dag gehad.

AETE

Saoves nao ’t aete sjòmmeltj ZU get inne snuiklaaj en paktj d’r ein dröpke oet. Nae, des neet hieëlemaol waor; ze paktj d’r ein stök of drie, veer en stiktj die allemaol tegeliêk inne moôndj. Ich vermoed det dit ein typisch vroewelikke hebbelikheid is. Mesjien de behoefte aan get mieër zaôt?  Mesjien de drang òm de knoflookgeur te verdringe? Mesjien gewoeën vanwege de lekkerigheid? Ich weit ’t neet. Oet naovraog bliêktj det völ vroulu dao last van hebbe. Veur de ein is sjòkkelaat ònvermijdelik, veur de anger zeen det paepermuntjes, rumboeëne of jujuupkes.

Gek genògt heb ich van al dees toevoeginge nao ’t aete gein last. Veur mich is ’t aet-laeve knoer-gemaekelik: sop, aerpel mèt vleis en (aaf en toe) ein kwekske pudding. Veerdig! De greuntjes, die ZU ònnoemelik belangriêk vintj moge veur hum achterwege bliêve.  En zoeë keumtj ’t det ich al lang klaor bin mèt aete en alvast ane aafwas begin, terwiel ZU nog minstens ein keteer blieftj naotaofele. Tis heur gegundj, dao neet van, mer ich kan d’r niks mèt.

“” verder lezen

APPELESIEN

Zoeëlang de mins besteit heter gedroumdj. Volges kinners dene droume òm indrökke diese hebst opgedaon te verwirke. Wie det allemaol in zien werk geit is neet te verklaore. Dao zeen minse die bewere det ze de droum van emes kinne oetlègge. Ich gluif dao niks van. Wat sjienbaar wáál beweze is is det eine droum mer ein paar sekonde doortj. En in die paar sekonde kinne zich dus in ein raozendj tempo taferele aafspeule diese sòms kinst naovertèlle, sòms mer veur ein gedeildje en sòms ouch hieëlemaol neet.

Miêne lèste droûm ging as volgtj:                                                                                             Ich droumdje det ich ein appelesien waâs. Ieërst hòng ich nog braaf greun aan eine boum in Spanje te hange. Mer door de lekker werm zòn woort ich stillekes aan mieër oranje en ouch voller. Det waas ein fijn geveûl. Bitje loom bungele en loestere nao de bieje die òm dich haer zoeme; aaf en toe striêktj ein keul windje langs dien wange.

Mer dae aangename tiêd doortj neet lang.

“APPELESIEN” verder lezen

ALIK

Wae wore thoês mèt ein tamelik groeët hoêshaoje. 5 jònges en 3 vroulu.

Miên vader wirkdje in ein febriek en most de cente binnebringe. Zelfs op zaoterdigmörge kwaam de febrieksbös al vreug aangereje òm de wirknemers op te hale.

Mien moder zörgdje veur ’t hoêshaoje. Ze haaj de heinj vaôl ane aêt, de was en ’t gepoets. En nateurlik ane opveujing vanne jòng want dao meudje pap zich neet mèt.

“ALIK” verder lezen

MÒTTE OF MOGE?

Wat moge wae alwiel toch völ! Moge is ‘in’.

Wae haje bie ein bekindje meubelboulevard in ’t zuide ein noe taofel gekochtj en wae woeëje bie kassa 17 gaon betale, zeet de gael-blauw juffrouw: “Gae moogtj de pas effe door de gleuf hale”. Ze bedoeldje nateurlik det ich det MOST doon, mer det klinktj sjienbaar get té dwingendj.

Al op jònge laeftiêd kriege de kiendjes op sjool dao mèt te make. De juf zeet: “Beste kinderen, jullie mogen nu je pen en je schrift op tafel leggen”. Ouch zu bedoeltj det de kiendjes det MÒTTE doon. Ze zeet neet tege ein vervaelendhj menneke ‘Ga jij onmiddelik op de gang staan!’ mer ze zeet: ‘Jij MAG even op de gang gaan staan tot je afgekoeld bent!’ Eigelik zooj zoeën menneke ins mòtte zègge: ‘Maag det of mòt det?’

“MÒTTE OF MOGE?” verder lezen

Pastoor Tjeu Kunnen (85) overleden

De Venlose pastoor Tjeu Kunnen is afgelopen nieuwjaarsnacht in zijn slaap overleden. Stramproyenaar Tjeu Kunnen (van Lewieze) werd 85 jaar.

Kunnen begon als kapelaan van de Stefanuskerk in Heel. Hij werd in 1972 benoemd tot kapelaan van de Norbertusparochie in Horst. Hier bleef hij actief tot aan zijn benoeming tot pastoor van de H.-Nicolaasparochie in Venlo. Daar sloot hij de deuren van de kerk in 2019. Vanaf 1989 was hij ook pastoor in de Michaëlparochie in ’t Ven, waar hij tot zijn dood actief zou blijven.

“Pastoor Tjeu Kunnen (85) overleden” verder lezen

Hoogtekaarten uit 2021 in 2D en 3D online

Afgelopen februari werd in Stramproy al weer de 4e generatie LiDar hoogtekaarten opgemeten.

Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D-hoogteinformatie verzameld door over het Roojer land te vliegen. Zodoende is van elke vierkante meter in Stramproy tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook is informatie beschikbaar over bouwwerken en begroeiing.

Deze hoogtedata is zowel in 2D als 3D te bekijken. Zo is b.v. hieronder in het midden van de kaart het reliëf van de Grone Schans goed te herkennen.

“Hoogtekaarten uit 2021 in 2D en 3D online” verder lezen

INTERVIEW HERTA

 “Hòndsjstroôntj oppe stoep”. Det bliêkt nog steeds ein vanne groeëtste ergernisse van minse  te zeên.

Dorròm hoeëg tiêd veur ein

INTERVIEW MÈT HERDER HERTA, HOÔNDJ

Morge Herta!  Good geslaope?
Geit waal, bin paar kieër wakker gewore door de hoôndj hiênaeve.

Ich zeen desse waal ein lekker zaochte manj hebst?
Jaowaal, euver mien manj heb ich neet te klage.

Lieëtj diene baas dich ouch geregeldj d’r oet?
Det is te doôn; ‘ne kieër of twieë per daâg

En maaktj gae dan ein lang wanjeling?
Och, det is bekans eders kieër ‘tzelfdje rundje; bitje routinewerk.

Woeë moogst dich dien behoefte doon?
Det liktj d’r aan. As ich mòt plasse doon ich det ònger ’t loupe oppe stoep en as ich mòt poepe dan maag ich effe los op ’t graasveldje naeve de sjool.
“INTERVIEW HERTA” verder lezen

Podcast: GEDWONGEN tewerkgesteld in Duitsland

Bevel!
Miljoenen Europese mannen moesten zich tijdens de Tweede Wereldoorlog melden om dwangarbeid te doen voor Duitsland. Na thuiskomst werd er vaak nauwelijks nog over gesproken. In de vijfdelige serie Gedwongen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies vertellen de laatste getuigen over de Arbeitseinsatz.

Klik op de afbeelding voor een link naar de podcast

In de podcast spreekt radiomaker Tjitske Mussche met vijf mannen die tijdens de oorlog dwangarbeider zijn geweest: Co Knuppelder, Ben Tesink, Wim Missel, Cor van Dijk en Pieter Bouma.

“Podcast: GEDWONGEN tewerkgesteld in Duitsland” verder lezen

PUNT.NL

 

Edere daag kome d’r waereldjwiêt hieë völ internetsites biê. Neet allein van bedriêve, mer ouch van door-de-waekse minse. Wat opvèltj is det de name van die sites almer langer waere. De mòst ieërst drie kieër mèt de ouge rolle veurdesse ze kinst laeze. Ein paar veurbieëldje:

‘www.helpmijncomputerlooptsteedsvast.nl ”www.makkelijkerkunnenwehetnietmaken.nl‘  ‘www.achttienjaarvrijenmaar.nl

Neet allein in Hollendj keumtj dit versjiensel veur. Net euver de grens in Belsj kinse d’r al ein paar vinje.

– ‘www.hetlekkerstefrietekotvangeistingen.be‘  – ‘www.eenpintekedagelijksdoetenemensgoedzulle.be

“PUNT.NL” verder lezen