(Neet) op vakantie

De vakantietiêd is weer aangebroke. Völ minse gaon d’r op oet; wiêt wèg, kort bie hoês, ein paar daag of ein paar waeke. Meistal aafhankelik van watter inne portemonnee zitj. De vraog: “Woeë gaotj gae op vakantie?” weurtj in dees periode dèk gestèldj. Dao zeen völ minse die neet op vakantie gaon, mer die dao lever neet veur oetkome. Sterker nog, die zich in alle bochte vringe òm mer neet te hove zègge det ze gewoeën thoês bliêve.
“Wae gaon nao Rundhausen” is al ein klassieke smoes. Mer dao zeen d’r nog mieër. In hetzelfdje sträötje ligge: Wae gaon nao “Balkonië”, nao “Costa Balkonia”, of “Playa Balconia”. In plaats van ’t balkon kinse ouch de hoôf d’r biê betrèkke: “Meingarten”, “Tuinesië”, “Costa de Jardin”, en “Gardenia”. Minse die mèt ein staole gezicht zègge det ze ein gegarandeerdj rèngelvriêje vakantie doorbringe in “Saint Souterrain” of “Costa de Grenier” bliêve respectievelik inne Kelder of oppe Zaolder. Thoês dus!

“(Neet) op vakantie” verder lezen

Overdracht collectelijst cadeau geboorte prinses Juliana

De geboorte van prinses Juliana was 110 jaar geleden een belangrijke gebeurtenis voor de Nederlandse monarchie. De blijdschap was groot dat er eindelijk een troonopvolgster was.

Collecte in Stramproy

In onze provincie werd in januari 1909 een collecte georganiseerd voor een provinciaal huldeblijk, een cadeau dus. In Stramproy werd dit per roth georganiseerd. Stramproy bestond vroeger uit een 5-tal buurtschappen of rotten. Aan het hoofd van elk roth stond een rothmeester die een aantal bestuurlijke taken vervulde. Van het Torenroth is onderstaande collectelijst bewaard gebleven. Gemeenteontvanger J.M. Stevens bewaarde deze lijst in zijn persoonlijk archief.

“Overdracht collectelijst cadeau geboorte prinses Juliana” verder lezen

50 jaar Heemkundecomité Stramproy

50 jaar geleden vond op 21 april 1969 de oprichtingsvergadering plaats van  comité voor Heemkunde Stramproy.  Naast algemene doelstellingen ging de aandacht  tijdens die eerste vergadering vooral uit naar de opening van de in restauratie zijnde St. Jansmolen die uiteindelijk op Kermiszaterdag later dat jaar feestelijk geopend zou worden. Ook zou die molen terugkomen in het allereerste logo.

“50 jaar Heemkundecomité Stramproy” verder lezen

Enorme belangstelling voor erfgoedtocht Stramproy

Bron van Nieuwsgierigheid : Grensgevallen Stramproy

De belangstelling voor de erfgoedtochten in Stramproy langs lang vergeten grensgevallen blijft onverminderd groot. Afgelopen zondagmiddag gingen meer dan 120 wandelaars met gidsen op pad naar diverse, veelal onbekende plekken. Naar het Meuledaal, de Vleet en de voormalige galgenberg,, de Reynkesschans en het Blokven waar de wevers in het verleden het vlas te rotten legden.

“Enorme belangstelling voor erfgoedtocht Stramproy” verder lezen

Opening Pieërkes museum Heemkundevereniging Rooj

Zoals ieder jaar is ons Heemkunde museum Pieërkes gedurende de zomer iedere 1e zaterdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur open voor belangstellenden. Dit jaar echter zal voor de eerste keer geopend worden op Zondag 14 April as, vanaf 13.00 uur .
Dit valt dan samen met de natuurhistorische wandeling bij de Sjans, zoals al in de activiteitenkalender is aangegeven. Zo is er naast natuur ook een portie cultuur te bekijken.
Sins kort is de HKV namelijk in het bezit gekomen van een ‘Zwongmeule’ ( Ned:zwingelmolen). Dit is een apparaat dat vroeger werd gebruikt bij de verwerking van vlas tot linnen.

“Opening Pieërkes museum Heemkundevereniging Rooj” verder lezen

Lekker

‘Zoeë, ich heb weer lekker gaete”, zagt mien vrouw en sjoof de têlder van zich aaf. Zoeën zin is nateurlik ein kompliment veur de kok.
Mer wat noê eigelik lekker is?? Dao is gein algemein antjwoord op te gaeve.
Wat de eine lekker vintj kriegtj emes anges neet door de nak.
Dao zeen aetprodukte die door eine vriê groeëte groep minse neet lekker gevònje waere. Dink (veural bie wichter) aan spruuëtjes. Oesters en kwakkertebille spraeke völ minse aevemîn aan.
Dao is ouch aetwaar die het gros vanne bevolking gemèkkelik binnesjuuft;
friet beveurbieëld, allerleitse soort ‘snacks’ en chinees spul.
Mer wiejer heet ederein zoeë zien eige veurkeure en eigenaardighede asse ‘t hebst euver ‘lievelingsaete’. Ich neum get gekke fratse:
– speculaasmupkes tösse 2 sneetjes witte mik
– boterham mèt kieës en ketchup
– boterham mèt jam en hagelslaâg
– boterham mèt paté en kieës
– al ‘t aete gepratstj en dao slasaus op
– bastogne-keukskes inne koffie soppe
En asse de MHPZ oet Rooj moogst gluive geit niks bove
– eine hieëring mèt sòkker
– moeërevlaaj
– kerboêt mèt eunjesaus
In alle gevalle geuftj ‘lekker’ aan det get aangenaam, smakelik en prettig is
As aan eme gevraogdj weurt ofter koffie wiltj dan huuërse dèk as antjwoord: ‘Lekker’ in plaats van ‘jao gaer’.
Vreuger neumdje wae de snuikskes diese bie de VIVO enne Végé kreegst ‘babbeltjes’ of ‘lekkerkes’. ‘t Wore produkte die ein prettig geveul inne moondj gove òmdet ze euverlepe vanne sòkker. De koster ouch lekker op ‘knappere’ mèt ‘t gevaor detter aaf en toe ein stök tândj aafbroôk.
Bie ‘t woord ‘lekker’ dinke wae inne ieërste plaats aan aete. Mer ‘lekker’ weurtj in hieël völ anger constructies gebroêktj. Wat te dinke van:
Lekker waerke
Lekker vroumes
Lekker zunke
Lekker geveûl
Lekker op ‘t strandj ligge
Lekker werm
Lekker nao de tillevies kieke
Lekker niks doon
Lekker slaope
Lekker keuntje
Lekker geniete

Ich haaj de veurige daag mèt ein naefke van ein jaor of 15 ein pötje gedamdj.
Ich maakdje ein paar blunders en hae wist van mich te winne. Triomfantelik houdje hae mèt zien dam miene lèste stein van ‘t bord en zagt toen:
Lekker puuhhh!!

Film GRENSGEVAL van Peter Crins in Stramproy


Met plaatselijke filmbeelden uit 1918

Op zondag 17 maart wordt in Stramproy de bekroonde film GRENSGEVAL van Peter Crins vertoond.
Deze film is een unieke documentaire over de Eerste Wereldoorlog in deze regio. Geïnterviewde grensbewoners vertellen uit eigen ervaring op indringende wijze hoe hun leven beïnvloed werd door deze catastrofale oorlog. De verhalen uit het Midden-Limburgse grensgebied met België vormen een belangrijk ingrediënt van GRENSGEVAL. Dit wordt ondersteund door authentiek beeldmateriaal (foto`s en films), dossiers en documenten. Tim Crins componeerde speciaal voor deze film bijpassende filmmuziek en Jo Brunenberg bewerkte het beeldmateriaal en verzorgde de vormgeving.

Extra toelichting op in Stramproy gemaakte filmbeelden uit 1918
Bij de vertoning in Stramproy wordt extra aandacht besteed aan de authentieke filmbeelden met Franse vluchtelingen in 1918. Deze vluchtelingen passeerden destijds de grensovergang bij Stramproy en trokken verder naar Weert. Voorafgaand aan de film worden deze beelden toegelicht en wordt onder andere aandacht besteed aan de locaties waar deze beelden zijn gemaakt.

“Film GRENSGEVAL van Peter Crins in Stramproy” verder lezen

Boek: Namen en Bijnamen van Stramproy

In navolging van de kerkdorpen en gehuchten Moesel, Keent, Boshoven, Hushoven, Laar, Vrakker, Altweerterheide en recent in Swartbroek willen we ook in Stramproy een boek uitbrengen onder de titel ”NAMEN EN BIJNAMEN”. Dit in samenwerking met de Stichting Namen en Bijnamen uit Weert.

Uitgangspunt zijn de huizen/boerderijen en bewoners die er op 1 oktober 1954 woonden.  Op die datum is men destijds overgegaan tot het gebruiken van straatnamen in plaats van wijken. Van elk adres zijn we op zoek naar een foto van het huis of boerderij én de bewoners. Dat kunnen familiefoto’s zijn, maar ook trouwfoto’s of jubileumfoto’s.
Bij de afbeelding van die gebouwen willen we vermelden (en uiteraard foto’s laten zien) welke mensen per genoemde datum op dat adres woonden.
Daarnaast willen we een kwartierstaat plaatsen van elke familie, vooral om de herkomst van de bijnamen te illustreren.
Wij hopen dat u wilt meewerken aan dit uitzonderlijk project.

Dus:  De komende tijd kunt u benaderd worden met vragen op dit gebied.
Heeft u foto’s van de huizen die per 1 oktober 1954 in Stramproy bewoond werden en foto’s van de bewoners dan verzoeken we u dit te laten weten aan het bestuur via Heemkunde.Stramproy@gmail.com.

Lang Laeve

Edere mörge oppe tiêd oet bèd is völ baeter as tot middig in diên nèst blieve ligge. Dageliks ein half oor haard renne duit eine mins ouch good. En nateurlik mèt de fiets nao ‘t werk!
Asse dich die gewuuëndje hebst aangemaete en dich dao strikt aan hèlst kan det diên laeve mèt minimaal 3 jaor verlinge. Asse de lèste minuut van dien douchebeurt iêskaod water euver dien liêf lieëtst loupe kònne dao nog zeker 2 jaor biêkome. Smörges op neuchtere maag eine cognac maaktj de maag sterk. En door völ te lache kinse de doeëd ouch ein stök van dich aaf haoje.

Zoeë zeender eine alikke houp aanbevelinge òm dien laeve te rèkke. Völ daovan stamme van zoeëgenaamdje volkswiêshede; opa en oma wiste ‘t ouch al.
Mer de meiste kome oet “privé-verzamelinge”. Det beteikentj det d’n eine zich ein meneer van laeve heet aangemaete woeë d’r biê zweert, terwiel d’n angere het etiket “volkome belachelik” d’r op plektj.

Toch zeen d’r ouch wat aardige biê. De bekindje Stramproyer bieje-haojer Ties de Wever heel d’r de volgendje bewering op nao: “Eders kieër as ein bie dich stiktj laefse ein oor langer”. As Ties die zin gezagdj haaj dreidje hae wat aan ziene snor, trocht ein paar kieër aan zien piêp, en gnuifdje op veurhandj al zélf mèt de zin die daonao most kome……”En dao hebbe d’r mich al ein miljoen gestoke!”. Sukses verzekerdj.

Getrouwdje minse laeve gemiddeldj langer dan allein-laevendje. Det keumtj waarsjienlik òmdet getrouwdje deindanger inne gate kònne haoje. Des aaf en toe neet te lieje en frustrerendj, mer det mòsse mer oppe koup toe neme.
Ouch minse die wichter hebbe zulle gemiddeldj ein paar jaor langer mèt gaon. “Wichter haoje dich joônk”, weurtj waal ins gezagdj. Det kan good waor zeên, mer dao zeen aojers zat die al vreug zoeë griês wie ein doéf zeen gewore vanne de oetspattinge van heur kroost.
Nateurlik kinse door ein bitje verstenjig te laeve get invloed oetoefene op de lingdje en de kwaliteit van diên laeve. Neet wie eine flap d’r tegenaan mer ein bitje mèt euverlèk en beleîd.
De meist reële redenering huuërdje wae pas geleje toen wae bie de notaris moste zeên. Dae mins heet nateurlik mèt vrieët völ ieëlenj-zake te make gadj zoeëwie echt-sjei-jinge, ònteigeninge en failliet-verklaoringe. Dae kan d’r dus euver mètkalle.
Mèt ein variatie op het spraekwoord “Zonder geluk vaart niemand wel” zagt dae goje mins: “In ‘t laeve mòsse gewoeën ‘t gelök hebbe desse geine pech hebst!”

Cadeau 3: 29 januari 1909, Collecte Huldeblijk voor aanstaande troonopvolger(ster)

Koningin Wilhelmina werd op 6 september 1898 gekroond tot Koningin. Als herinnering hieraan werden in Stramproy een tweetal Wilhelminabomen geplant, een ervan staat prominent op de voorpagina van onze website. 3 jaar later trad ze in het huwelijk met Heinrich zu Mecklenburg-Schwerin, Prins Hendrik vanaf dat moment.

Eind 1908 werd de zwangerschap van de koningin bekendgemaakt door minister-president Theo Heemskerk en op 30 april 1909 werd een kind geboren, de latere koningin Juliana. Daarvoor had Wilhelmina 3 miskramen gehad, de blijdschap was dus groot.

In onze provincie werd een collecte georganiseerd voor een Provinciaal Huldeblijk, een cadeau dus. In Stramproy werd dit per roth georganiseerd; van het Torenroth is onderstaande collectelijst bewaard gebleven.

“Cadeau 3: 29 januari 1909, Collecte Huldeblijk voor aanstaande troonopvolger(ster)” verder lezen