IRRITASIES

Waereldjwiêt waere d’r edere daâg godweit wievöl òngerzeuke oetgeveurdj. Neet allein  bie de dokter of in ’t zekehoês, dus op medies gebied,  mer ouch euver de meist gekke òngerwerpe. En, zoeëwie bie bekans alle òngerzeuke, waere dao statistieke van biêgehaoje en gemiddeldjes van beraekendj.

Zoeë is deze maondj ein òngerzeuk oetgeveurdj ònger 3000 volwassene in opdracht van eine groeëte Ingelse producent van badkamers. Men woeë waal ins wete welke irritasies zoeë-al veurkome in ein relasie. Wat bliêktj?

Bie ein Nederlands koppel stiktj per jaor gemiddeldj 312 kieër ein klein ruzie de kop op. Neet drek dramaties mer waal interessant òm te wete woeë men zich zoeë-al aan ergertj en of dao verangering in aan te bringe is.
“IRRITASIES” verder lezen

pashok

Het begost min of mieër ònsjöldjig, ein jaor of tieën geleje. Mer ‘t woort almer erger. En noê zeen wae op ‘t peuntj det  ich eine sterk òntwikkeldje hekel heb gekrege aan ‘t passe van noe klei-jer.  Det begintj al bie ‘t pashok. ‘t Zeen stink-dinger, de gerdien geit noeëts hieëlemaol toe en dao zeen altiêd te weinig häök òm dien klei-jer aan op te hange.

“pashok” verder lezen

AOD PEPEÊR

Zaoterdigmörge. Effe wat langer geslaope. De zòn priktj door de gerdiêne. “Vandaag istj aod pepeêr”, zeet mien vrouw tege mich. Raar zinsconstructie asse d’r good nao kiêkst.  Ze wiltj eigelik zègge: “Vandaag weurtj ‘t aod pepeêr opgehaaldj”, mer det is sjienbaar té òmslachtig.

Ich draag drie vol en zwaor doeëze nao de randj vanne stoep want wae hebbe weer hieël get bie-ein gespaardj deze maondj.  Edere daâg ein gezèt, zès per waek, det zeen d’r al òngevieër 25 per maondj. Dan alle gratis waekblajer, reclamefolders, tillevisiegidse, enveloppe, leeg  keukerolle, platgedoedje doeëze en duuëskes, vereinigingsnoets en kalenderblaedjes. En ouch nog ein paar tiêdsjrifte woeë wae op geabonneerdj zeen.

“” verder lezen

HERKINBAAR??

HERKINBAAR??

Òngestaondje situaties zulle bie völ minse bekindj zeên want  ze
doon zich in ’t laeve van alledaâg veur. ’t Zeen allemaol gein drama’s
mer kònne waal hieël get irritaties oprope.
Ein aantal van òngerstaondje gevalle zeen bekindj ònger de “Wet van Murphy”.

lees  verder

 

Gedecoreerden Stramproy tot 1998

In het verleden hebben veel personen uit Stramproy, toen Stramproy nog een zelfstandige gemeente was, zich ingezet voor de gemeenschap.

Enkele personen hebben elders bijzondere daden verricht, die zo uitzonderlijk waren, dat daarvoor een zeer hoge onderscheiding werd toegekend.

Voor hun daden zijn  deze mensen geëerd met een orde of tot ereburger benoemd.

lees verder

BRANDJWEER

Nieuwe brandweerwagen voor korps Nes - Ameland

BRANDJWEER

Het nut van de brandjweer is al dèk beweze. Dees manne in zwarte pek en mèt degelikke helme op hebbe in völ precair situaties  hulp geboje. Het feit det ze zich verplaatse in eine vètte veurroeëje wage maaktj heur versjiêning zeker nog   imposanter.

“BRANDJWEER” verder lezen

Luchtwachtpost Stramproy

In Stramproy was een luchtwachtpost, die op de melkfabriek was aangebracht. Deze luchtwachtpost was een onderdeel van groep 8 (luchtwachtcentrum Eindhoven). De luchtwachtpost  maakte met Heythuysen en Linne deel uit van de kring L.

verder lezen

nummer

NUMMERS

 

Nog neet zoeë lang geleje kreegse bie “De Limburger” geregeldj ein beukske geleverdj mèt de titel: “Nummer 1” Toen al vònj ich det geine echt orizjinele naam. Want ich bin ins naogegange wievöl versjillendje beteikenisse det weurdje nummer kan hebbe

Ein nummer kan ein getâl zeen. 7 of 312. Zelfs as achter det getâl ein lètter  geplektj weurtj dan blieftj ‘t nog steeds ein nummer.  Ich kan beveurbieëldj woeëne op de Margrietstraot 14a. Det is dan ein hoêsnummer. 

En 06-12345678 is dudelik ein   tillefoonnummer. ‘t Gael bördje mèt zwarte lètters op diene auto neume ze ein nummerplaât.

Dao kan ouch ein leedje mèt bedoeldj waere. ‘My way’ det door hieël völ artieste is gezònge, vinj ich ein sjoeën nummer. De Beatles hebbe völ sjoeën nummers gesjreve. Trouwes, ouch ein leedje sònger weurd, ein instrumentaal oetveuring,  kònse ein nummer neume.

“nummer” verder lezen

SERVIÊS

Wit mèt greun bleumkes en van alles 12 stöks. Tasse en sjeutelkes, groeëte en klein têlders, platte en depe, groeëte sjaole en klein sjäölkes, sauskòm, soptrien, puddingbekskes, sòkkerpot, melkkenke. Det waas de inventaris van de porseleinkast toen òngergeteikendje in ’t huweliksbuuëtje stapdje.

“” verder lezen