132 jaar de Waal in Stramproy

Op 30 april 2022 kwamen bijna 90 kleinkinderen en achterkleinkinderen van  Bert Aendekerk (Waale Bert)( 1854-1930)  en zijn vrouw Cathrien Royens (1863-1948) het door corona uitgestelde jubileum vieren.

Stamhouders Aendekerk

In 1890 bouwden Cathrien en Bert hun winkel/boerderij aan de Dorpstraat (nu Julianastraat).

De boerderij werd later discotheek en restaurant de Taphoeve. Op de locatie van de boerderij en boomgaard is nu een nieuwbouwplan gerealiseerd aan de Wa(a)lestr(ao)aat.

 

Omdat er bij “die van de Waal” altijd discussie is over de schrijfwijze van de straat is  voor één dag de in onze ogen juiste schrijfwijze onthuld door John van Mia van Waale Sjang, de enige nakomeling die op de Waalestraot woont.

Tijdelijk aangepaste straatnaam

De familie maakte een fiets- en huifkartocht langs de boerderijen, landerijen en ontginningen van het ondernemers echtpaar en hun nakomelingen. Van de wetenswaardigheden van deze tocht is ook een erfgoedkaart gemaakt: https://www.heemkundestramproy.nl/kaarten/erfgoedtochten/

WandelingDeWaalv2

Op de erfgoedkaart staat o.a. informatie over de boerderijen, de ontginningen, de winkel en  de afkomst van de namen de  Waal en Waalekuukes.

We wensen u veel plezier bij het lezen van deze informatie, de Waalen hebben een gezellige, zonnige en informatieve dag gehad.