Overdracht collectelijst cadeau geboorte prinses Juliana

De geboorte van prinses Juliana was 110 jaar geleden een belangrijke gebeurtenis voor de Nederlandse monarchie. De blijdschap was groot dat er eindelijk een troonopvolgster was.

Collecte in Stramproy

In onze provincie werd in januari 1909 een collecte georganiseerd voor een provinciaal huldeblijk, een cadeau dus. In Stramproy werd dit per roth georganiseerd. Stramproy bestond vroeger uit een 5-tal buurtschappen of rotten. Aan het hoofd van elk roth stond een rothmeester die een aantal bestuurlijke taken vervulde. Van het Torenroth is onderstaande collectelijst bewaard gebleven. Gemeenteontvanger J.M. Stevens bewaarde deze lijst in zijn persoonlijk archief.

Klok

Van de collecte voor dit provinciaal huldeblijk werd een klok, stijl Lodewijk XIV met slag- en speelwerk, voor de kinderkamer gekocht en op 2 april aangeboden. Een resterend bedrag van fl. 8430,-  werd geschonken aan de in oprichting zijnde kweekschool voor vroedvrouwen in Maastricht.

Overdracht collectelijst

De Heemkundekring Stramproy droeg vandaag dit collecteformulier over aan het gemeentearchief Weert. Archivaris Jac Lemmens over de relevantie van dit document: De oranjegezindheid maakte in Limburg tijdens het bewind van Koningin Wilhelmina een belangrijke ontwikkeling door. Het provinciaal huldeblijk bij de geboorte van prinses Juliana zal daar zeker aan bijgedragen hebben. Daarnaast is het bijzonder om te zien dat in 1909 de bestuursstructuur van de 5 rotten in Stramproy nog springlevend was.