Cadeau 3: 29 januari 1909, Collecte Huldeblijk voor aanstaande troonopvolger(ster)

Koningin Wilhelmina werd op 6 september 1898 gekroond tot Koningin. Als herinnering hieraan werden in Stramproy een tweetal Wilhelminabomen geplant, een ervan staat prominent op de voorpagina van onze website. 3 jaar later trad ze in het huwelijk met Heinrich zu Mecklenburg-Schwerin, Prins Hendrik vanaf dat moment.

Eind 1908 werd de zwangerschap van de koningin bekendgemaakt door minister-president Theo Heemskerk en op 30 april 1909 werd een kind geboren, de latere koningin Juliana. Daarvoor had Wilhelmina 3 miskramen gehad, de blijdschap was dus groot.

In onze provincie werd een collecte georganiseerd voor een Provinciaal Huldeblijk, een cadeau dus. In Stramproy werd dit per roth georganiseerd; van het Torenroth is onderstaande collectelijst bewaard gebleven.

Gemeenteontvanger J. M. Stevens maakt voor de collecte een rondgang door Torenroth; hij begint bij hem thuis, gaat vervolgens over de latere: Julianastraat, Molenweg, Fr. Strouxstraat, Kerkplein, Julianastraat, Emmastraat, Bergerothweg, Amentstraat en tenslotte de Wilhelminastraat en Kroonstraat.

Van de opbrengst van dit Provinciaal Huldeblijk werd een klok, stijl Lodewijk XIV met slag- en speelwerk, voor de kinderkamer gekocht en op 2 april aangeboden. Een resterend bedrag van fl. 8430,-  werd geschonken aan de in oprichting zijnde kweekschool voor vroedvrouwen in Maastricht.

Collecte Provinciaal Huldeblijk aan H.M. de Koningin bij de geboorte van een Troonopvolger(ster). De Burgemeester J Smeijers