VLEEG

Ich zit tösse de middig mien bootremke op te aete. Teske koffie d’r biê. Innegang laes ich de gezèt.Net as ich weer eine kieër inne mik wil biête zeen ich ein vleeg oppe randj vanne koffietas zitte.  Noê kan ich zoeëwiezoeë neet tege vlege in hoês, mer oppe randj van mien tas, des neet òm te hebbe! Normaal bin ich vriê henjig in ‘t vange van vlege. Mèt eine snelle zwei-j heb ich neuge vanne tieën kieër ein vleeg te pakke. Kwestie van oefene! Mer noê d’r ein lepelke inne tas òmhoeëg stiktj dörf ich deze taktiek neet toe te passe.  De vlegemepper gebroêke is in dees situatie ouch gein optie. Dus ich tik mèt ‘t mes tege de tas zoeëdet de vleeg wègvluugtj. Mer hieël efkes. Dan zètj ze zich oppe randj van ‘t tupperware-sjäölke woeë ‘t ruikvleis in zitj. Ouch gein ideaal plek òm te meppe. Gedäöldj is noê ein sjoeën zaâk! Gein dinger doon woeëse dalik spiêt van kriegst. Gewoeën de mepper inne aanslaâg haoje!

Ich tik licht tege ‘t vleis-sjâölke en de vleeg vertrèktj. Nao ein paar òmzwervinge lantj ze oppe taofel bie ein paar sòkkerkörrelkes die ich geknoeëtj heb. (Ich doon ‘t sòkkerlepelke altiêd völ te vaôl) Des ein ideaal plek òm verwoestendj oet te hale. Dus haal ich oet. Mer vlege zeen neet stòm! Die veule haorfiên aan wannieër ze ‘t bèste mer kinne opstijge. De meppert raaktj niks. Wat wáál geraaktj weurtj is mien irritatie-level. Ich biêt nog mer ins in mien mik en drink ane koffie. Dan zeen ich ze twieë maeter wiejer op ‘t behang zitte. Ouch ein kânsrieke plek. Mer daoveur mòt ich opstaon. Des mich net te völ want ich weit det de aeteswaar heur toch waal weer zal verlei-je òm trök nao de taofel te kome. En inderdaad, effe later isse d’r wéér. En wéér oppe randj van mien tas. Mer nondedju! Ich maak ein beweging richting tas. De vleeg weurtj sjienbaar toch erg aangetrochtj door de zeute sòkker en striêktj dao weer nieër. Noê of neet! Miene mepper mistj de vleeg op ein haor mer raaktj wáál ‘t melkfleske. Det vèltj òm en roltj oppe grondj, kletter de kletter! De glaassjerve zwumme door de witte, plekkerige melk! Net as ich al vlokendj de troep begin op te rume keumtj ZU binne. ‘Waat is hiê gebeurdj?’ ‘Ich heb pròngelök ‘t fleske koffiemelk òmgestoeëte toen ich ein vleeg kepot woeëj houwe’,  beecht ich op. ‘Kiek, dao zitj ze nog, oppe roêt vanne deur!’ Probeer dich ins. Hiê is de mepper!’ ‘Niks mepper’, zeet ZU. Ze duit de deur röstig ope en de vleeg vluugtj blie de boete in…