Tiêd

“Ich haaj langs wille kome, mer ich heb geine tiêd gadj”.
“As ich tiêd heb maak ich det in orde”.
“Miêne tiêd keumtj nog waal!”
“Tiêd is gêldj”
“Verlore tiêd”
“Jaomer vanne tiêd”
“Wat vluugtj de tiêd!”
“Keumtj tiêd keumtj raod”.

Dao zal neet gauw ein gesprek veurbiê gaon sònger det ’t weurdje tiêd d’r in veurkeumtj. Det wiestj d’r op det tiêd in oos laeve ein belangrieke plaats inneemtj.

Wat tiêd eigelik is dao hebbe zich de gelieërdje al ieëwe de kop euver gebroke. De kinst tiêd neet pakke, neet zeên, neet rûke, neet veule, neet huuëre. Mer hae ister wáál!

Òm d’r ein bitje grip op te kriêge hebbe minse de tiêd ingedeildj. In ieëwe, jaore, maondje, waeke, daag, ore, minute, sekonde. Daonaeve heet men ouch nog  kwartale, trimesters, semesters en seizoene bedachtj.

Tiêd weurtj ouch door alle minse anges ervare. Eine lange wachttiêd vinje bekans alle minse vervaelendj. Mer asse lekker bezig bèst vluugtj de tiêd veurbiê. As de voetbalklup nao òngerhalf oor stâmpe mèt 1-0 veur steit dan doortj ’t veur de supporters ein ieëwigheid veur de sjeids flötj, terwiel veur de aanhangers van de tegepertie de klok völ te snêl tiktj.

Tiêd speultj dèk ein spelke mèt de mins. Asse dich vrieët mòst jage òm oppe tiêd bie de baas te zeên dan springe de stopleechte vlak veur dien naas op roeëd. Asse tiêd zat hebst dan springe ze 10 maeter veurse bie de krusing bèst alvast veur dich op greun òm dich vrieje doorgânk te verlieëne..

Sòms wille minse de tiêd get mieër nao heur handj zètte; ein bitje manipulere, zèk mer. Zoeë hebbe ze de zomer- en de wintjertiêd ingeveurdj. Mer det zeen neet mieër dan kunstgrepe.  Tiêd blieftj stiêfkoppig vaolhaoje woeë d’r veur steit, namelik gestaag doortikke.

De einige meneer òm d’r nog get invloed op oet te oefene   is de fantazie.

Dao zeen beuk vaolgesjreve euver de toekomst. Dink aan Jules Verne. Wie zal ‘t d’r euver 100, 1000 of ein miljoen jaor oppe waereldj oet zeên?

Mer ouch angesòm is meugelik. Wie zootj d’r 1000, ein miljoen jaor geleje oetgezeen hebbe? In de beuk van Suske en Wiske heet professor Barrabas de “tijdmachine” oetgevònje. De stapst in zoeën mesjiên, doetst op ein paar knup en dan reise trök inne tiêd. Beveurbieëldj nao de middelieëwe. Of nao de tiêd van de dinosaurusse. Det lèste mòt fantasties zeên…….

Ich stap in det mesjiên, doe oppe knop “20.000 jaor trök” en flits… dao staon ich tösse eine groep neanderthalers. Ich mèt mien sjoeën sònnes pekske en zu in heure naakse plevuter.

Ze zoje mich drek keuning make!